Thiết bị định vị GPS hợp chuẩn TG102LE – 4G

1.190.000 

» Phù hợp xe kinh doanh vận tải, làm phù hiệu

» Hợp chuẩn QCVN31: 2014/BGTVT

» Sử dụng chip 4G

» Phí gia hạn từ năm 2: 960.000 đ / thiết bị / năm

Thiết bị định vị GPS hợp chuẩn TG102LE – 4G

1.190.000 

Mã: TG102LE 4G Danh mục: ,