Camera hành trình tích hợp giám sát hành trình NĐ10/2020

12,000,000

Bảo hành 12 tháng

Hàng chính hãng

Hỗ trợ lắp đặt toàn quốc

Phù hợp nghị định 10/2020/NĐ-CP

Thông tư 12/2020/BGTVT

QCVN31;2014/BGTVT

Camera hành trình tích hợp giám sát hành trình NĐ10/2020

12,000,000