Category Archives: Thông tin

Lắp đặt camera giám sát theo NGHỊ ĐỊNH 10/2020 & THÔNG TƯ 12/2020

camera-nd-10-2020

Tóm tắt quy định của nhà nước về việc lắp camera giám sát trên xe   Trích dẫn Nghị định 10/2020/NĐ-CP Nghị định 10/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17/1/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có nội dung Quy định lắp camera trên xe ô tô kinh [Xem thêm]